نویسنده: admin
تمرینات و فعالیت های ورزشی

تصاویر زیر نمونه ای از فعالیت ها و تمرینات مربی ورزش آموزشگاه در زنگ ورزش و تربیت بدنی میباشد فعالیت های ورزشی مثل شطرنج ، دو و میدانی ، آمادگی جسمانی ، دراز نشست دو نفره با طناب ، انواع پرش و …

رشد خوانی در آموزشگاه

رشد خوانی در مدرسه با هدف استفاده و مطالعه ی بهینه از مجلات رشد دانش آموزی برگزار می شود  

جشن نیکوکاری

۱۸ اسفند ماه هر سال تحصیلی جشن نیکوکاری با هدف کمک به دانش آموزان بی بضاعت در آموزگاه برگزار میشود و دانش آموزان با این کار پسندیده و ارزشمند در محیط مدرسه آشنا میشوند  

جشن هفت سین

جشن هفت سین به منظور پاسداشت سنت های اصیل ایرانی در محل آموزگاه برگزار میشود

برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب با هدف کمک به بیماران خاص

پیش دبستان، دبستان و دبیرستان غیرانتفاعی اندیشه | یادمان شادروان مهندس محمد تقی دیلم