دسته: افتخار آفرینان
افتخار آفرینان آموزشگاه غیرانتفاعی اندیشه در سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  افتخارات و  عناوین کسب شده توسط دانش آموزان آموزشگاه غیر دولتی اندیشه ( یادمان مهندس دیلم ) :     رتبه رشته پایه نام و نام خانوادگی سوم مسابقات شطرنج ششم فاطمه ابراهیمی اول انشانویسی  پژوهش سرا ششم نرگس سوسرایی اول شهرستان پرسش مهر( خطاطی  ) ششم پرنیان شکی دوم شهرستان پژوهش گران آینده […]

کسب رتبه اول شهرستان در جشنواره خوارزمی رشته زبان انگلیسی

کسب رتبه اول شهرستان در جشنواره خوارزمی رشته زبان انگلیسی، توسط تیم کلاس هشتم دبیرستان غیردولتی دخترانه اندیشه، دانش آموزان ریحانه محمدی، یگانه جهانتیغ و نازنین افشار نسب، راه یافته به مرحله شهرستانی🌺

کسب رتبه اول شهرستان و راه یافته به مرحله استانی در مسابقات (TIP)

کسب رتبه اول شهرستان و راه یافته به مرحله استانی در مسابقات (TIP)، دانش آموز نرگس نادری پایه نهم ازدبیرستان غیردولتی دخترانه اندیشه(متوسطه اول)، تشکر ویژه از دبیر توانمند زبان انگلیسی، سرکار خانم فرزانه شکی 🌺

کسب رتبه دوم شهرستان در جشنواره خوارزمی رشته ادبیات فارسی

کسب رتبه دوم شهرستان در جشنواره خوارزمی رشته ادبیات فارسی، دانش آموز سارا مزیدی پایه نهم از دبیرستان غیردولتی دخترانه اندیشه (متوسطه اول)🌺

کسب رتبه برتر شهرستان در مسابقات علمی علوم آزمایشگاهی

کسب رتبه برتر شهرستان در مسابقات علمی علوم آزمایشگاهی توسط تیم ششم ب از دبستان غیردولتی دخترانه اندیشه دانش آموزان: فاطمه اصغری، پرنیان شکی و مهدیس طاهری زاده، تشکر از معلم توانمند علوم سرکار خانم سوخته سرایی 🌺

کسب رتبه برتر شهرستان در مسابقات علمی علوم آزمایشگاهی

کسب رتبه برتر شهرستان در مسابقات علمی علوم آزمایشگاهی و راهیافته به مرحله عملی، توسط تیم ششم الف از دبستان غیردولتی دخترانه اندیشه، دانش آموزان: فاطمه ابراهیمی، هانیه طاهران پور و مهشید برزعلی 🌺

کسب رتبه دوم شهرستان در مسابقات سرود و همنوایی پیش دبستان

کسب رتبه دوم شهرستان در مسابقات سرود و همنوایی پیش دبستان، توسط نو آموزان پیش دبستان غیردولتی دخترانه اندیشه، تشکر ویژه از مربیان زحمتکش، خانمها ساوری و عبداللهی

کسب رتبه اول شهرستان در جشنواره سفیران سلامت رشته داستان نویسی

کسب رتبه اول شهرستان در جشنواره سفیران سلامت رشته داستان نویسی توسط دانش آموز: حدیثه سادات حسینی پایه نهم از دبیرستان غیردولتی دخترانه اندیشه(متوسطه اول) 🌺

کسب رتبه اول شهرستان در جشنواره سفیران سلامت رشته داستانک نویسی

کسب رتبه اول شهرستان در جشنواره سفیران سلامت رشته داستانک نویسی توسط دانش آموز: کیمیا قره خانی پایه هفتم از دبیرستان غیردولتی دخترانه اندیشه(متوسطه اول) 🌺

کسب رتبه اول شهرستان در جشنواره نوجوان سالم(رشته نقاشی)

کسب رتبه اول شهرستان در جشنواره نوجوان سالم، رشته نقاشی، توسط دانش آموز: فاطمه بی باک پایه هفتم از دبیرستان غیردولتی دخترانه اندیشه (متوسطه اول)🌺

پیش دبستان، دبستان و دبیرستان غیرانتفاعی اندیشه | یادمان شادروان مهندس محمد تقی دیلم