دسته: افتخار آفرینان دبستان
افتخار آفرینان آموزشگاه غیرانتفاعی اندیشه در سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  افتخارات و  عناوین کسب شده توسط دانش آموزان آموزشگاه غیر دولتی اندیشه ( یادمان مهندس دیلم ) :     رتبه رشته پایه نام و نام خانوادگی سوم مسابقات شطرنج ششم فاطمه ابراهیمی اول انشانویسی  پژوهش سرا ششم نرگس سوسرایی اول شهرستان پرسش مهر( خطاطی  ) ششم پرنیان شکی دوم شهرستان پژوهش گران آینده […]

کسب رتبه برتر شهرستان در مسابقات علمی علوم آزمایشگاهی

کسب رتبه برتر شهرستان در مسابقات علمی علوم آزمایشگاهی توسط تیم ششم ب از دبستان غیردولتی دخترانه اندیشه دانش آموزان: فاطمه اصغری، پرنیان شکی و مهدیس طاهری زاده، تشکر از معلم توانمند علوم سرکار خانم سوخته سرایی 🌺

کسب رتبه برتر شهرستان در مسابقات علمی علوم آزمایشگاهی

کسب رتبه برتر شهرستان در مسابقات علمی علوم آزمایشگاهی و راهیافته به مرحله عملی، توسط تیم ششم الف از دبستان غیردولتی دخترانه اندیشه، دانش آموزان: فاطمه ابراهیمی، هانیه طاهران پور و مهشید برزعلی 🌺

کسب رتبه دوم شهرستان در مسابقات سرود و همنوایی پیش دبستان

کسب رتبه دوم شهرستان در مسابقات سرود و همنوایی پیش دبستان، توسط نو آموزان پیش دبستان غیردولتی دخترانه اندیشه، تشکر ویژه از مربیان زحمتکش، خانمها ساوری و عبداللهی

پیش دبستان، دبستان و دبیرستان غیرانتفاعی اندیشه | یادمان شادروان مهندس محمد تقی دیلم