دسته: افتخار آفرینان دبیرستان
افتخار آفرینان آموزشگاه غیرانتفاعی اندیشه در سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  افتخارات و  عناوین کسب شده توسط دانش آموزان آموزشگاه غیر دولتی اندیشه ( یادمان مهندس دیلم ) :     رتبه رشته پایه نام و نام خانوادگی سوم مسابقات شطرنج ششم فاطمه ابراهیمی اول انشانویسی  پژوهش سرا ششم نرگس سوسرایی اول شهرستان پرسش مهر( خطاطی  ) ششم پرنیان شکی دوم شهرستان پژوهش گران آینده […]

کسب رتبه اول شهرستان در جشنواره خوارزمی رشته زبان انگلیسی

کسب رتبه اول شهرستان در جشنواره خوارزمی رشته زبان انگلیسی، توسط تیم کلاس هشتم دبیرستان غیردولتی دخترانه اندیشه، دانش آموزان ریحانه محمدی، یگانه جهانتیغ و نازنین افشار نسب، راه یافته به مرحله شهرستانی🌺

کسب رتبه اول شهرستان و راه یافته به مرحله استانی در مسابقات (TIP)

کسب رتبه اول شهرستان و راه یافته به مرحله استانی در مسابقات (TIP)، دانش آموز نرگس نادری پایه نهم ازدبیرستان غیردولتی دخترانه اندیشه(متوسطه اول)، تشکر ویژه از دبیر توانمند زبان انگلیسی، سرکار خانم فرزانه شکی 🌺

کسب رتبه دوم شهرستان در جشنواره خوارزمی رشته ادبیات فارسی

کسب رتبه دوم شهرستان در جشنواره خوارزمی رشته ادبیات فارسی، دانش آموز سارا مزیدی پایه نهم از دبیرستان غیردولتی دخترانه اندیشه (متوسطه اول)🌺

کسب رتبه اول شهرستان در جشنواره سفیران سلامت رشته داستان نویسی

کسب رتبه اول شهرستان در جشنواره سفیران سلامت رشته داستان نویسی توسط دانش آموز: حدیثه سادات حسینی پایه نهم از دبیرستان غیردولتی دخترانه اندیشه(متوسطه اول) 🌺

کسب رتبه اول شهرستان در جشنواره سفیران سلامت رشته داستانک نویسی

کسب رتبه اول شهرستان در جشنواره سفیران سلامت رشته داستانک نویسی توسط دانش آموز: کیمیا قره خانی پایه هفتم از دبیرستان غیردولتی دخترانه اندیشه(متوسطه اول) 🌺

کسب رتبه اول شهرستان در جشنواره نوجوان سالم(رشته نقاشی)

کسب رتبه اول شهرستان در جشنواره نوجوان سالم، رشته نقاشی، توسط دانش آموز: فاطمه بی باک پایه هفتم از دبیرستان غیردولتی دخترانه اندیشه (متوسطه اول)🌺

پیش دبستان، دبستان و دبیرستان غیرانتفاعی اندیشه | یادمان شادروان مهندس محمد تقی دیلم