دسته: انجمن اولیا و مربیان دبیرستان
جلسات ماهانه انجمن اولیا و مربیان

برگزاری جلسات ماهانه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان غیردولتی دخترانه اندیشه (متوسطه اول)، تشکر ویژه از همکاری اعضای محترم انجمن 🌺 رئیس انجمن دبستان، جناب آقای مهندس حسن منتظری، شماره تماس ۰۹۱۱۶۴۵۵۴۹۹ رئیس انجمن دبیرستان(متوسطه اول) جناب آقای مجتبی شکی، شماره تماس ۰۹۱۱۳۷۰۴۱۵۶

پیش دبستان، دبستان و دبیرستان غیرانتفاعی اندیشه | یادمان شادروان مهندس محمد تقی دیلم