دسته: پیش دبستان و دبستان
برگزاری جشن تکلیف سال تحصیلی ۹۶-۹۷

«تکلیف» چیست؟ وقتى پسر یا دختر به سنّ معیّنى رسیدند و بالغ شدند، به آنان «مکلّف» گفته مى شود. کسى که به سنّ تکلیف مى رسد، باید دستورهاى دینى را انجام دهد و به واجبات عمل کند و از آنچه خداوند ممنوع ساخته (یعنى محرّمات) پرهیز کند. خداوند، براى آنکه ما به سعادت برسیم و […]

کسب رتبه برتر شهرستان در مسابقات علمی علوم آزمایشگاهی

کسب رتبه برتر شهرستان در مسابقات علمی علوم آزمایشگاهی توسط تیم ششم ب از دبستان غیردولتی دخترانه اندیشه دانش آموزان: فاطمه اصغری، پرنیان شکی و مهدیس طاهری زاده، تشکر از معلم توانمند علوم سرکار خانم سوخته سرایی 🌺

کسب رتبه برتر شهرستان در مسابقات علمی علوم آزمایشگاهی

کسب رتبه برتر شهرستان در مسابقات علمی علوم آزمایشگاهی و راهیافته به مرحله عملی، توسط تیم ششم الف از دبستان غیردولتی دخترانه اندیشه، دانش آموزان: فاطمه ابراهیمی، هانیه طاهران پور و مهشید برزعلی 🌺

کسب رتبه دوم شهرستان در مسابقات سرود و همنوایی پیش دبستان

کسب رتبه دوم شهرستان در مسابقات سرود و همنوایی پیش دبستان، توسط نو آموزان پیش دبستان غیردولتی دخترانه اندیشه، تشکر ویژه از مربیان زحمتکش، خانمها ساوری و عبداللهی

تمرینات و فعالیت های ورزشی

تصاویر زیر نمونه ای از فعالیت ها و تمرینات مربی ورزش آموزشگاه در زنگ ورزش و تربیت بدنی میباشد فعالیت های ورزشی مثل شطرنج ، دو و میدانی ، آمادگی جسمانی ، دراز نشست دو نفره با طناب ، انواع پرش و …

رشد خوانی در آموزشگاه

رشد خوانی در مدرسه با هدف استفاده و مطالعه ی بهینه از مجلات رشد دانش آموزی برگزار می شود  

جشن نیکوکاری

۱۸ اسفند ماه هر سال تحصیلی جشن نیکوکاری با هدف کمک به دانش آموزان بی بضاعت در آموزگاه برگزار میشود و دانش آموزان با این کار پسندیده و ارزشمند در محیط مدرسه آشنا میشوند  

جشن هفت سین

جشن هفت سین به منظور پاسداشت سنت های اصیل ایرانی در محل آموزگاه برگزار میشود

برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب با هدف کمک به بیماران خاص

پیش دبستان، دبستان و دبیرستان غیرانتفاعی اندیشه | یادمان شادروان مهندس محمد تقی دیلم